arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Resultaten in Gambia

Tijdens ons bezoek werd de oprichting van de stichting in Gambia een feit. Het is beklonken met een officieel document waarbinnen de werkwijze en stichtingdoelen zijn geformuleerd.

97okt2007__14_

Het project heeft daarmee ook de nodige verbreding gekregen. De stichtingleden zien meer problemen die men via het feedingafrica concept wil aangrijpen. Enerzijds is het probleem daar dat er veel droppouts zijn (kinderen die om diverse redenen vroegtijdig school verlaten) en anderzijds schoolverlaters te weinig praktische vaardigheden hebben om hen werk, waarvoor ze opgeleid zijn, te doen. Het idee is nu een skillcentre op te zetten met behulp van succesvolle afrikanen die de studenten praktische handreikingen aan kunnen bieden. Deze schoolverlaters krijgen een certificaat, wat garant staat voor een goede medewerker die zijn of haar vak verstaat. Er wordt nu gewerkt aan een feedingafrica-certificering ism met ministerie van onderwijs van Gambia.

98okt2007__15_

Vlakbij Brikama, ligt een klein dorpje die reeds van onze aanwezigheid op de hoogte was. Ze kenden onze werkwijze en hebben dit omgezet in een fantastisch plan. Ze hebben een heel jaar geld ingezameld om hun voortdurend tekort aan water op te kunnen lossen. Elk gezin heeft gespaard om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing hiervan. De ALKALO, heeft contact met ons gezocht om te helpen met een diepe put te pulsen en een solarpompaan te leggen. We hebben dit project opgepakt. De gemeenschap gaat nu zelf op lokale wijze een put graven waarna wij de puls gebruiken om nog meer waterniveau te bereiken en de put niet meer droog valt.

93okt2007__10_

Er is een begin gemaakt voor een duurzame samenwerking met anderen hulporganisaties. We willen gebruik maken van hun netwerk, kennis en scholingsprogramma’s t.b.v. gewasverbetering.

Rotary Fajara in Gambia zet haar expertise in bij het invoeren van de goederen en de verspreiding van de materialen naar de betrokken landbouwers.

17DSC_1915

De stichting is eigenaar van 22 ha landbouwgrond (Taibatu) wat in onderling overleg met de lokale overheid is besproken, zij bieden de grond aan. De inwoners van het dorp willen zich inzetten om dit project succesvol te laten verlopen. Hiermee is voor ons ook een belangrijk uitgangspunt voor een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie ontstaan.

Er is een stichting in oprichting in Gambia die zorg draagt voor enerzijds beheer van de ingevoerde hulpgoederen en anderzijds met het toezicht houden op het werk in het directe veld. De leden zijn o.a. afkomstig van de Rotaryclub en lokale overheidsmensen.

18DSC_1877