arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Initiatief

Ongeveer 12 jaar geleden begonnen Marie-José Lemmen en Mark Bongers een kleinschalig project in The Gambia West Africa. Zij werden geraakt door de levenstijl van de afrikanen en de goede bedoelingen van één man in het bijzonder, Alieu Mbye. Hij had goede ideeën en toonde veel inzet om zijn familie een hogere levenstandaard te gunnen. Echter ging hij gebukt onder de dagelijkse beslommeringen van de familie. Een groot gezin met veel kinderen, die allen naar school wilden, gezond eten en medische zorg nodig hadden. Al zijn inkomen ging op naar de familie. Zijn eigen ambities kwamen niet van de grond. Dit liet Marie en Mark niet koud waardoor het initiatief kwam om in Nederland geld in te gaan zamelen en hen te helpen met werk. Ze zijn goed in landbouw en veeteelt, maar het ontbrak hen aan startgeld. Marie-José en Mark haalden met de actie fl7000,= op bij familie, collega’s en vrienden. Geweldig!

Genoeg om een stuk grond te kopen. Het resultaat is nu dat de familie Mbye financieel onafhankelijk is. Ze hebben douches, goede bedden, gezondheidszorg en kinderen gaan naar school. De doktersrekening daalt ziener ogen.

Twee jaar geleden vroeg Alieu om te helpen bij bronbemaling (boorputten). Het probleem wat ze hebben is dat de huidige putten een grote diameter hebben en voortdurend droog komen te staan en het water besmet raakt met bacteriën. Hiermee ontstond een belangrijke vraag hoe we dit wilden oppakken. We dachten aan een puls (driepoot) met een smallere diameter en genoeg lengte aan boorbuizen om zo diep mogelijk te kunnen boren. Bestuurslid Arno Goossens kon zijn ervaring en netwerk, die hij had opgedaan gedurende zijn boorcarrière, verdienstelijk inzetten.

We vonden in een schuur in Haps een puls met 24 meter boorbuizen (een oude schoolkameraad van Theo Bongers).

Hier zouden we meer mensen in Africa van dienst kunnen zijn. Onze ambities liggen nu dan ook om de eerste ervaring met familie Mbye te dupliceren en meer families te helpen.

(lees meer onder menuknop; “Wat wij doen”).

De grotere aanpak vraagt ook om een betere en stevige organisatievorm, we richtten een stichting op; Stichting Feeding Africa.

Onze stichtingactiviteiten zullen we voor een groot deel dienen te richten op donaties en sponsoring.

De naam feeding is geïnspireerd op de verschillende kijk op het woord voeden. Voeden in de breedste zin van het woord; eten, drinken, geestelijk voeding dmv school en wij als hulpbieders worden gevoed doordat we iets kunnen betekenen voor anderen.